Schowek 0
Twój schowek jest pusty
Koszyk 0
Twój koszyk jest pusty ...
Strona główna » 3 LATA GWARANCJI - TYLKO U NAS

3 LATA GWARANCJI - TYLKO U NASPROMOCJA !!!
PRZEDŁUŻAMY GWARANCJĘ NA INSTRUMENTY MARKI YAMAHA, ROLAND / BOSS i KAWAI


Większość urządzeń YAMAHA, ROLAND / BOSS, KAWAI posiada standardowo 2 letnią gwarancję producenta.

Kupując nowy instrument w/w marek w naszym sklepie zyskujesz dodatkowy rok gwarancji po zakończeniu standardowego okresu.

JESTEŚMY AUTORYZOWANYM SERWISEM INSTRUMENTÓW YAMAHA, ROLAND, KAWAI.

Gwarantem dla dodatkowego rocznego okresu jest nasz autoryzowany serwis.

Daje to razem 3 LATA GWARANCJI BEZ DODATKOWYCH KOSZTÓW - TYLKO W NASZYM SKLEPIE.

REGULAMIN PROMOCJI „3 LATA GWARANCJI na instrumenty YAMAHA, KAWAI i ROLAND”

Regulamin do pobrania TUTAJ (wersja pdf).
 

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin („Regulamin") określa zasady promocji „3 lata gwarancji na instrumenty YAMAHA, KAWAI i ROLAND” dalej jako „Promocja".

2. Organizatorem Promocji jest MED-ART z siedzibą w Tłoki 94a, 64-200 Wolsztyn, NIP 9231636659, właściciel sklepu KLAWISZOWE.PL („Organizator” lub „KLAWISZOWE.PL”).

§ 2. Promocja

1. Promocja polega na udzieleniu przez Organizatora dodatkowej rocznej gwarancji („Dodatkowa gwarancja”) na fabrycznie nowe instrumenty marki ROLAND, KAWAI i YAMAHA, („Produkt Promocyjny”) na warunkach określonych w Regulaminie.

2. Promocją objęte są wyłącznie Produkty Promocyjne nowe oznaczone na stronie organizatora www.klawiszowe.pl zielonym napisem „3 lata gwarancji – tylko u nas”.

3. Promocją objęte są wyłącznie Produkty Promocyjne zakupione w sklepach stacjonarnych i internetowym WWW.KLAWISZOWE.PL na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Produkty Promocyjne objęte Promocją rekomendowane są do użytku domowego.

5. Dodatkowa gwarancja udzielana jest na okres 1 (jednego) roku, który rozpoczyna swój bieg z upływem okresu podstawowej 2-letniej gwarancji producenta. W przypadku Produktów Promocyjnych biorących udział w Promocji, łączny okres gwarancji trwać będzie 3 lata, liczone od daty zakupu Produktu Promocyjnego.

6. Dodatkowa Gwarancja udzielana jest na warunkach określonych w karcie gwarancyjnej obowiązującej dla zakupionego Produktu Promocyjnego.

7. Realizując prawa z Dodatkowej gwarancji Nabywca zobowiązany jest okazać kopię paragonu fiskalnego lub faktury VAT dokumentujących zakup Produktu Promocyjnego oraz potwierdzenie uzyskania Dodatkowej gwarancji o którym mowa w § 5 ust. 4 poniżej.

§ 3. Termin i miejsce Promocji

Promocja prowadzona jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od dnia 20.10.2021 r. do dnia 31.12.2024 r.

§ 4. Uczestnicy Promocji

1. W Promocji mogą wziąć udział wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, będące konsumentami tj. osobami fizycznymi dokonującymi z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą lub zawodową, które dokonały zakupu Produktów Promocyjnych w sklepach, o których mowa w § 2 ust. 3 powyżej („Nabywca”).

2. Biorąc udział w Promocji, Nabywca potwierdza, że zakup Produktu Promocyjnego nie miał bezpośredniego związku z działalnością gospodarczą lub zawodową.

§ 5. Zasady Promocji

1. W celu wzięcia udziału w Promocji, Nabywca musi spełnić łącznie następujące warunki:

1) dokonać zakupu Produktu Promocyjnego objętego Promocją w okresie od dnia 20.10.2021 r. do dnia 31.12.2024 r. w Sklepie, o którym mowa w § 2 ust. 3 powyżej,

2) zachować kopię paragonu fiskalnego lub faktury VAT dokumentujących zakup Produktu Promocyjnego,

2. Za dzień zakupu Produktu Promocyjnego uważa się dzień oznaczony jako data sprzedaży na paragonie fiskalnym lub fakturze VAT.

§ 6. Utrata prawa do udziału w Promocji

Nabywca traci prawo do udziału w Promocji oraz do Dodatkowej gwarancji jeżeli:

1) nie spełni w terminie jakiegokolwiek z warunków Promocji wskazanych w Regulaminie,

2) realizując prawa z Dodatkowej gwarancji nie okaże kopii paragonu fiskalnego lub faktury VAT dokumentujących zakup Produktu Promocyjnego oraz potwierdzenia uzyskania Dodatkowej gwarancji o którym mowa w § 5 ust. 4 powyżej.

§ 7. Udział w Promocji

Nabywca może wziąć udział z Promocji wielokrotnie, z zastrzeżeniem, iż aby wziąć udział w Promocji i uzyskać Dodatkową Gwarancję na więcej niż jeden Produkt Promocyjny, Nabywca musi spełnić warunki Promocji określone w Regulaminie co do każdego z takich Produktów Promocyjnych.

§ 8. Udział w innych formach promocji Organizatora

Udział Nabywcy w Promocji nie wyklucza udziału w konkursach, loteriach, programach lojalnościowych oraz innych akcjach promocyjnych Organizatora dotyczących Produktu Promocyjnego.

§ 9. Reklamacje

1. Reklamacje związane z uczestnictwem w Programie mogą̨ być́ zgłaszane najpóźniej w terminie 30 dni od dnia zdarzenia będącego podstawą reklamacji.

2. Reklamacje mogą być zgłaszane za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: reklamacje@klawiszowe.pl lub za pomocą formularza kontaktowego dostępnego pod adresem: https://klawiszowe.pl/dokument-reklamacji-f-7.html

3. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko oraz adres do e-mail Nabywcy oraz opis powodu reklamacji wraz z treścią żądania reklamacyjnego.

4. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji, w przypadku reklamacji zgładzanych za pośrednictwem poczty elektronicznej decyduje data wysłania wiadomości e-maila na adres poczty elektronicznej Organizatora, w przypadku zaś reklamacji składanych za pośrednictwem formularza kontaktowego decyduje data przesłania formularza za pośrednictwem strony internetowej Organizatora.

5. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Nabywca zostanie powiadomiony za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany w reklamacji.

6. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Nabywcy przysługuje prawo do dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Powyższe prawo przysługuje Nabywcy również w przypadku nieskorzystania przez Nabywcę z postępowania reklamacyjnego opisanego w Regulaminie.

7. Koszt dostarczenia reklamowanego towaru do sprzedawcy pokrywa Nabywca.

§ 10. Postanowienia końcowe

1. Aktualny Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej: www.klawiszowe.pl.

2. Udział Nabywcy w Promocji oznacza akceptację zasad Promocji określonych w Regulaminie.

3. We wszelkich sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy polskiego prawa.
4. 
Treść Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze Strony Internetowej Sklepu.


Przejdź do strony głównej
USTAWIENIA PLIKÓW COOKIES
Są zawsze włączone, ponieważ umożliwiają podstawowe działanie strony. Są to między innymi pliki cookie pozwalające pamiętać użytkownika w ciągu jednej sesji lub, zależnie od wybranych opcji, z sesji na sesję. Ich zadaniem jest umożliwienie działania koszyka i procesu realizacji zamówienia, a także pomoc w rozwiązywaniu problemów z zabezpieczeniami i w przestrzeganiu przepisów.
Pliki cookie funkcjonalne pomagają nam poprawiać efektywność prowadzonych działań marketingowych oraz dostosowywać je do Twoich potrzeb i preferencji np. poprzez zapamiętanie wszelkich wyborów dokonywanych na stronach.
Pliki analityczne cookie pomagają właścicielowi sklepu zrozumieć, w jaki sposób odwiedzający wchodzi w interakcję ze sklepem, poprzez anonimowe zbieranie i raportowanie informacji. Ten rodzaj cookies pozwala nam mierzyć ilość wizyt i zbierać informacje o źródłach ruchu, dzięki czemu możemy poprawić działanie naszej strony.
Pliki cookie reklamowe służą do promowania niektórych usług, artykułów lub wydarzeń. W tym celu możemy wykorzystywać reklamy, które wyświetlają się w innych serwisach internetowych. Celem jest aby wiadomości reklamowe były bardziej trafne oraz dostosowane do Twoich preferencji. Cookies zapobiegają też ponownemu pojawianiu się tych samych reklam. Reklamy te służą wyłącznie do informowania o prowadzonych działaniach naszego sklepu internetowego.
ZATWIERDZAM
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
USTAWIENIA
ZGADZAM SIĘ