Strona główna1 » Ubezpieczenie

Ubezpieczenie

Wartości dużej części instrumentów klawiszowych już dawno temu przekroczyły ceny średniej klasy samochodów.
Częste podróże, konieczność pozostawienia sprzętu w różnych miejscach czy też zwyczajnie wypadki losowe zagrażają bezpieczeństwu Twojego instrumentu.
Do tej pory w przypadku kradzieży aranżera, keyboardu, syntezatora czy pianina nie można było liczyć na żadną rekompensatę.Jako pierwsi w Polsce mamy przyjemność zaproponować Państwu nowoczesne ubezpieczenie "All risk" instrumentu* zakupionego w sklepie
KLAWISZOWE.PL, od ryzyka fizycznej utraty i zniszczenia przez 12 miesięcy od momentu zakupu.

Kupujący nie ponosi z tego tytułu żadnych dodatkowych kosztów !!!

Ubezpieczenie obejmuje m.in:


- uszkodzenia lub zniszczenia na skutek wszystkich zdarzeń losowych, m.in. wgniecenie, uszkodzenie wskutek upuszczenia przedmiotu ubezpieczenia, zalanie płynem, zniszczenie wskutek działania wysokiej temperatury i inne
- kradzieży z włamaniem
- dewastacji


Ubezpieczenie jest ważne na terenie całej Polski i obejmuje również przewozy instrumentu w futerale do miejsca i z miejsca, w którym instrument będzie przechowywany, pod warunkiem osobistego nadzoru osoby ubezpieczonej, lub osoby wyznaczonej przez ubezpieczonego.


Ubezpieczenie nie obejmuje awarii elektrycznych i elektronicznych oraz tych awarii, które są objęte gwarancją producenta.Szczegółowe warunki ubezpieczenia zawarte są w polisie, którą Kupujący zawiera z Ubezpieczycielem.
*)Ubezpieczenie dotyczy wybranych modeli instrumentów, nowych lub używanych, nie objętych promocjami cenowymi.
Warunkiem ubezpieczenia jest wyrażenie dobrowolnej zgody Kupującego na objęciem programem ubezpieczeniowym oraz wypełnienie i podpisanie polisy.


Przejdź do strony głównej