Schowek 0
Twój schowek jest pusty
Koszyk 0
Twój koszyk jest pusty ...
Strona główna » Reklamacje i zwroty

Reklamacje i zwroty

REKLAMACJE I ZWROTY

 

Adres do korespondencji, reklamacji i odstąpienia od umowy:

SKLEP MUZYCZNY KLAWISZOWE.PL, ul. Żeromskiego 30,  64-200 WolsztynREKLAMACJE

 

  1. Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy poprzez dedykowany formularz on-line na stronie https://klawiszowe.pl/dokument-reklamacji-f-7.html, na adres reklamacje@klawiszowe.pl lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:

o            imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego,

o            datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,

o            przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,

o            wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.


PROSIMY O KORZYSTANIE Z ELEKTRONICZNEGO FORMULARZA ZGŁOSZENIA REKLAMACJI
KLIKNIJ ŻEBY PRZEJŚĆ


 

  1. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
  2. Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.
  3. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.


Warunki gwarancji oraz tryb postępowania reklamacyjnego znajdują w Regulaminie Sklepu.

 


 

ZWROTY / Prawo odstąpienia od umowy

 
 

1. Konsument (zakup w celu niezwiązanym z działalnością gospodarczą lub zawodową) lub przedsiębiorca indywidualny (osoba fizyczna zawierająca umowę związaną bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą, jeśli z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarcze), zgodnie z brzmieniem art. 27 Ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z dnia 24 czerwca 2014 r., poz. 827 ze zm.) może w terminie 14 dni odstąpić od umowy zawartej na odległość bez podania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w Ustawie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia lub formularza przed jego upływem. Złożenie oświadczenia może nastąpić także na formularzu odstąpienia od umowy załączonym do przesyłki.


Klient może pobrać formularz odstąpienia od umowy:  Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawartej na odległość.

Formularz można przesłać drogą elektroniczną na adres: kontakt@klawiszowe.pl lub listownie na adres:

SKLEP MUZYCZNY KLAWISZOWE.PL
ul. Żeromskiego 30
64-200 Wolsztyn


2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia objęcia towaru w posiadanie przez konsumenta lub osobę trzecią przez niego wskazaną.

3. W przypadku odstąpienia od umowy uważa się ją za niezawartą. W chwili odstąpienia przez konsumenta od umowy wygasają powiązane z nią umowy dodatkowe zawarte przez konsumenta, jeżeli na ich podstawie świadczenie jest spełniane przez sklep lub osobę trzecią na podstawie porozumienia ze sklepem. Jeżeli umowa dodatkowa została zawarta z osobą trzecią, sklep informuje tę osobę o odstąpieniu przez konsumenta od umowy.

4. Zwracany towar należy odesłać najpóźniej w ciągu 14 dni kalendarzowych od odstąpienia od umowy wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Załączanie dowodu zakupu nie jest obowiązkowe, ale ułatwi i przyśpieszy proces zwrotu.

5. Zwracany towar należy bezpiecznie zapakować.

Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Dobra praktyka: Jeśli zwracam towar do sklepu, staram się, by wszystko było w bardzo dobrym stanie i sprzedawca mógł ponownie sprzedać produkt bez konieczności obniżania ceny. Nie rozrywam i nie niszczę opakowania!
Towar sprawdzam tak samo, jakbym go sprawdzał w sklepie stacjonarnym. Towar zwracam w takim stanie, w jakim sam chciałbym go otrzymać.


6. Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru oraz wartości najtańszej, standardowej przesyłki towaru przesłanego do Klienta, o ile koszt przesyłki został poniesiony przez Klienta. Zwrot środków nastąpi niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni przy użyciu tego samego sposobu zapłaty jakiego użył Konsument, chyba że  wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

7. Sklep nie ponosi kosztów zwrotu towarów. Nie odbieramy przesyłek paczkomatowych i "za pobraniem".

8. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

a. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

b. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

c. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

d. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

e. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

f. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

g. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

h. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

i. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; zawartej w drodze aukcji publicznej;

j. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy (zapis dotyczy np. klawiatur sterujących lub interfejsów audio oferowanych wraz z oprogramowaniem).


Przejdź do strony głównej
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu